fbpx
nbg1-333x119-removebg-preview

1. Rate
(διαθέσιμο μέσω Wi-Fi & QR Code)

Ψηφιακές αξιολογήσεις, μέσω απλών φορμών και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, επιτρέποντας αποκλειστικά στην επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε αξιολογήσεις από τους επισκέπτες των χώρων της, “ακούγοντας” τη γνώμη τους με ένα διακριτικό και ανέπαφο τρόπο!

2. Promote
(διαθέσιμο μέσω Wi-Fi & QR Code)

Δυναμική προβολή περιεχομένου στις κινητές συσκευές του κοινού, σχετικό με προωθητικές ενέργειες, Instant wins, Ψηφοφορίες, Διαγωνισμούς, Κληρώσεις, Κουπόνια κ.λπ.! Το περιεχόμενο αυτό μπορεί, με τη βοήθεια του Wifins Campaign Manager, να παραμετροποιηθεί βάσει ενός αριθμού προσωποποιημένων κριτηρίων, όπως:

 • Χώρος σύνδεσης (venue)
 • Χρονική στιγμή σύνδεσης (ώρα, μέρα)
 • Γλώσσα επιλογής

3. Host

Το προϊόν καλύπτει τις ανάγκες επαγγελματικών επισκεπτών ενός χώρου, ως προς τη σύνδεσή τους στο Internet, μέσω συγκεκριμένης και διακριτής διαδικασίας σύνδεσης στο τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, διαχωρίζοντας την από την αντίστοιχη που αφορά το ασύρματο δίκτυο των επισκεπτών.

Στην περίπτωση αυτή και με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του μέρους του τοπικού δικτύου που αφορά τους επαγγελματικούς επισκέπτες, η διαδικασία σύνδεσης συνήθως στηρίζεται στην εισαγωγή κάποιου μοναδικού κωδικού πρόσβασης (ΟΤΡ), σύνδεση με στοιχεία πρόσβασης που διαθέτει ήδη ο χρήστης (LDAP), κα.

4. Locate

Γραφική απεικόνιση της μετακίνησης των κινητών συσκευών του κοινού σε έναν χώρο, οι οποίες (α) έχουν ενεργοποιημένη την ασύρματη σύνδεσιμότητα (Wi–Fi) και (β) βρίσκονται εντός του χώρου κάλυψης του ασύρματου δικτύου που εκπέμπεται στον χώρο αυτό. Κατόπιν συλλογής των δεδομένων, γίνεται η επεξεργασία και η γραφική αποτύπωση σε πλήθος χρήσιμων διαστάσεων, όπως:

 • Θερμικά διαγράμματα
 • New vs. Returning
 • User trails
 • Διάρκεια επίσκεψης (visit duration)

5. GPS

Συλλογή γεωγραφικής θέσης GPS κινητών χώρων (πχ. οχημάτων), με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και σύνδεσης δεδομένων 3G/4G. Κατόπιν συλλογής των δεδομένων, γίνεται η επεξεργασία και η γραφική αποτύπωση σε πλήθος χρήσιμων διαστάσεων, όπως:

 • Pinned maps
 • Πορείες κίνησης

6. Catalog
(διαθέσιμο μέσω Wi-Fi & QR Code)

Δυναμικός ψηφιακός κατάλογος για τη φιλοξενία προϊόντων, υπηρεσιών & τιμοκαταλόγων της επιχείρησης, διαθέσιμος στους πελάτες της με άμεσο και ανέπαφο τρόπο.

7. Retarget
(διαθέσιμο μέσω Wi-Fi & QR Code)

Συλλογή στοιχείων επικοινωνίας πελατών με σκοπό την επαναστόχευση τους. Προϋποθέτει την «ανταμοιβή» των επισκεπτών με πλήθος ενεργειών όπως συμμετοχή σε Διαγωνισμούς, Κληρώσεις, Κουπόνια κ.λπ. Η επαναστόχευση μπορεί να επιτευχθεί:

 • Μέσω στοχευμένου email και εφόσον ο χρήστης έχει γνωστοποιήσει τη διεύθυνση email στην πλατφόρμα
 • Μέσω διασύνδεσης και δημιουργίας προωθητικών ενεργειών Google Ads

8. Conference
(διαθέσιμο μέσω Wi-Fi & QR Code)

Ψηφιακή διαχείριση συνεδρίων, με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ επισκεπτών & ομιλητή σε πραγματικό χρόνο, μέσω της κινητής τους συσκευής. Η σελίδα παρέχει τις εξής λειτουργίες:

 • Ερώτηση σε ομιλητή
 • Προβολή ερωτηματολογίων
 • Συμμετοχή σε ψηφοφορία
 • Παρουσίαση ατζέντας συνεδρίου και ομιλητών

 

9. Web

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων, ακολουθώντας τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Όλες οι σελίδες είναι σχεδιασμένες με γνώμονα τη βέλτιστη αναζήτηση της σελίδας στο διαδίκτυο (SEO). Παράλληλα, παρέχει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών Google Ads (Display, Search, Map), καθώς επίσης και τη διαχείριση της εικόνας της επιχείρησης στο Google My Business.

10. Socialize

Βελτιστοποίηση της εταιρικής εικόνας στα Social Media (Facebook, Instagram, Linkedin) μέσω συστηματικών δημοσιεύσεων, με σκοπό (α) τη δημιουργία νέων ακολούθων και (β) τη μετατροπή ακολούθων σε ενεργούς πελάτες. Συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών μέσω των αντίστοιχων πλατφορμών, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοσή τους.

11. Design

Κάλυψη σχεδιαστικών αναγκών έντυπης & ηλεκτρονικής προβολής σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως το σχεδιασμό & δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, φυλλαδίου, τιμοκαταλόγου, newsletter, video κ.α.